Řemesla a tradice

Muzeum v přírodě Zubrnice

Jediné muzeum v přírodě na severu Čech přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu. Projdete si starodávnou vesničku, domy i vnitřní obytné prostory, které jsou nádherně rekonstruované tak, jak tomu bylo dříve.

www.nmvp.cz/zubrnice 
 

Archeologický skanzen Březno u Loun

Ojedinělý soubor rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, vzniklý jako výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu.

www.pruvodce.com/brezno/ 
 

Muzeum Venkova Peruc

Muzeum je umístěno v rekonstruované sýpce z 18. st. a ukazuje dalším generacím, jak se žilo dříve na českém venkově, a jaké předměty, nářadí, stroje se používaly.

www.peruc.cz 
 

Skanzen Stará Ves

Skanzen představující typické prvky podkrušnohorské vesnice najdete uprostřed přírodní rezervace chomutovského zooparku.

www.zoopark.cz/zazitkove-bydleni/ 
 

Světoznámé hračkářství v Nové Vsi v Horách

Novoveské hračkářství si drží tradici dlouhých 124 let a zaměřuje se na dřevěné hračky. Má patent na řadu dnes již veřejně známých hraček.

www.novavesvhorach.cz/obec-projekty/muzeum